Over

Foto’s Duncan de Fey

Kirsten Robben (1993) studeerde in 2015 af aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem als Theatermaker/Theaterdocent. Als afstudeerproject maakte ze een succesvolle locatietheatervoorstelling samen met inwoners van Vianen, de plek waar ze opgroeide, op een verlaten snelwegbrug. Al gauw kun je niet meer om haar heen in het sociaal artistieke werkveld.

Ze werkte als theatermaker binnen Wijktheaterprojecten voor Muziektheater de Plaats in Arnhem en voor het het RiQQ in Rheden. Ontwikkelde expertise in het werken met bijzondere doelgroepen en riep in 2018 de stichting LINK Locatietheater in het leven om in het gebied tussen de Lek en de Linge locatietheater te maken met inwoners, verenigingen en professionals. In 2019 maakte de eerste voorstelling van LINK, WATERTHEATER, veel indruk op iedereen uit de regio.
In haar werk toont Kirsten lef door het kiezen van nieuwe vormen en door het maken van uitdagende combinaties van (groepen) mensen. Door haar oprechte en nieuwsgierige blik weet zij jong en oud, met en zonder beperking en dorpsbewoners en stadse jongeren met ambitie in de professionele kunstwereld te verbinden.
Dit levert verrassend theater op. Ze kiest hiervoor vaak voor een sterk beeldende en fysieke taal. Hierdoor ontstijgt ze de lokale verhalen en worden universele en actuele thema’s aangeraakt. Er wordt ruimte gelaten voor verbeelding en ze zet spelers en deelnemers zo min mogelijk neer in een rol. Theater met en over echte mensen, dichtbij, innovatief en met een grote impact op de omgeving.

Ik vind het een geweldige uitdaging om mensen die weinig met kunst en theater in aanraking komen te verbinden met elkaar en ze uit te nodigen om stappen te zetten buiten de gebaande paden. Zodat ze anders gaan kijken naar zichzelf, naar elkaar en naar plekken en mensen in hun wijk of dorp.

In 2019 behaalde Kirsten een certificaat voor het eenjarige Leerprogramma Leiderschap in Cultuur Utrecht.